Anders Rosenstand Laugesen

Venstre i Skanderborg Kommune

Vision

Det reelle alternativ til blot mere af det samme

Lad mig her forsøge at skabe et overblik over nogle af forskellene på en rød og en Venstre-ledet Skanderborg Kommune.

Vor kommune er for mig at se en god kommune med plads til forbedringer. Venstre arbejder for, at de borgernære kommunale kerneopgaver (herunder bl.a. dagtilbud, folkeskolen, ældreplejen og hjælp til de svageste) generelt får større fokus på bekostning af kommunens store projektmageri.

Efter min mening har der over de senere år været for stor fokus på luksus- og prestigeprojekter. Samtidig ser vi bl.a. nedslidte daginstitutioner og flere skoler med plads- og indeklimaproblemer. Alt for ofte ser vi skoleklasser med mere end 30 elever og dårlig trivsel. Vi ser også mange børn per voksen i børnehaverne i forhold til andre kommuner. Disse forhold skyldes, at man over de sidste otte år har lavet den ene sparerunde efter den anden. Inden længe vil der højst sandsynligt blive mangel på ældreboliger. Nu bør der sættes fokus på kerneydelserne, og det vil Venstre gøre.

Vi skal have skabt en langt bedre balance mellem kommunens fysiske og økonomiske planlægning. Ofte har kommunen lavet store udstykninger uden at investere i den nødvendige infrastruktur og de nødvendige pladser i daginstitutionerne og på skolerne. Det er ikke godt nok. Det skal bl.a. være lettere at få sit barn passet tæt på, hvor man bor.

Der bruges p.t. for mange penge på bureaukrati, ledelse og administration, idet kommunens administration og generelle virke er ekspanderet via knopskydning over årene. Bureaukratiet er blevet for voldsomt. Hvis Skanderborg Kommune over årene 2013-2016 havde anvendt ligeså få midler til ledelse og administration pr. indbygger som den gennemsnitlige kommune i Region Midtjylland, så ville Skanderborg Kommune (ifølge tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet) have sparret hele 237 mio. (i 2017-kr.). Det er 80 procent af prisen på Skanderborg Fælled.

Det er Venstre magtpåliggende, at der bliver skabt endnu flere lokale arbejdspladser i kommunen, for flere lokale arbejdspladser vil betyde yderligere bosætning, hvilket er en god ting. For nuværende har vi kun ca. 61 fuldtidsarbejdspladser pr. 100 borgere i den erhvervsaktive alder, og det er meget få. 

Der skal skabes vækst og udvikling i hele Skanderborg Kommune, og vi skal undgå yderligere centralisering. Først i næstkommende byrådsperiode skal landsbyerne i fokus. Venstre vil inddrage borgerne i landdistrikterne og landsbyerne for at få skabt den bedst tænkelige udvikling. Det handler om at bakke politisk op om de bedste ideer fra borgerne. Kommunen skal også gøres mere spændende og attraktiv for unge borgere. 

Venstre vil føre en klar borgerlig-liberal politik samtidig med, at Venstre samarbejder med byrådets andre partier. Mere generelt skal der samarbejdes med alle partier, organisationer og mennesker om gode løsninger for hele kommunen. 

Borgeren skal sættes i centrum og altid før systemet. Kommunens borgerservice skal forbedres markant, og sagsbehandlingstiderne skal kortes ned. Og sidst men ikke mindst: Venstre vil arbejde for et styrket nærdemokrati, en bedre demokratisk kontrol (Skanderborgmodellen skal justeres) og langt mere frihed til borgerne.

 

Gnags på Bøgescenerne, Smukfest 2017

Venstres valgprogram